Hình ảnh buồn diễn tả về cuộc sống quá mệt mỏi

0

Sự mệt mỏi thường không xuất phát từ công việc, mà từ lo lắng, thất vọng và oán trách. – Dale Carnegie

Chúng ta mệt mỏi vì yêu thương quá nhiều, chăm sóc quá nhiều. Chúng ta kiệt quệ cả thân xác lẫn tâm hồn vì một thế giới chỉ biết đón nhận mà không bao giờ biết đáp đền…

Tôi cũng như các bạn, và các bạn cũng như mọi người, cuộc sống luôn đêm đến cho chúng ta những thử thách, đúng là thử thách buột ta phải vượt qua, nhưng sao nhiều thử thách quá. Phải nói là sắp phải “bế tắc” và mệt mỏi quá chừng. Vì cũng đang trong hoàn cảnh này, nên tôi cũng tìm một số hình ảnh buồn diễn tả cuộc về sống qúa mệt mỏi để đăng lên facebook, sẳn đây cũng muốn chia sẻ đến các bạn.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Share.
loading...