Hình nền: Hình ảnh cực chất về thành phố trong tương lai

0

Tương lai được xem là một thuật ngữ mô tả sự kiện một đoạn thời gian sau khi thay đổi, và trái ngược quá khứ. đối với thời gian là một gốc độ nhận thức tính tuyến, là một phần thời gian sẽ xảy ra, có nghĩa là, trong không gian nêu trên sự kiện hiện chưa phát sinh.Có thể nói tương lai là ngày mai,mai mốt,…Tương lai còn được hiểu là khái niệm về thời gian sau này,khi mà con người đã đạt đến mức khoa học kĩ thuật tối đa.
Tương lai là vô định. Suy nghĩ và hành động của hiện tại sẽ quyết định tương lai ra sao.

Bạn có bao giờ tưởng tượng thành phố của tương lai trông sẽ như thế nào?
Dưới đây sẽ là loạt hình ảnh, hình nền về thành phố giả định trong tương lai.

Tương lai, có thể là sự tươi sáng, gọn gàng, thuận tiện với những con đường, kiến trúc mang phong cách hiện đại.

thanh-pho-tuong-lai-033

011

thanh-pho-tuong-lai-003

thanh-pho-tuong-lai-010

thanh-pho-tuong-lai-012

thanh-pho-tuong-lai-013

thanh-pho-tuong-lai-015

thanh-pho-tuong-lai-020

thanh-pho-tuong-lai-021

thanh-pho-tuong-lai-029

thanh-pho-tuong-lai-030

thanh-pho-tuong-lai-031

thanh-pho-tuong-lai-032

Tương lai, có thể là sự tàn phá sau chiến tranh và thiên tai.

 

Earth Cityscape from TriStar Pictures' ELYSIUM.

thanh-pho-tuong-lai-004

thanh-pho-tuong-lai-009

thanh-pho-tuong-lai-023

thanh-pho-tuong-lai-025

thanh-pho-tuong-lai-026

thanh-pho-tuong-lai-027

thanh-pho-tuong-lai-028

thanh-pho-tuong-lai-034
Tương lai, cũng có thể là những kiến trúc mới lạ từ các nền văn minh khác.
thanh-pho-tuong-lai-001

thanh-pho-tuong-lai-005

thanh-pho-tuong-lai-008

Share.
loading...