Sưu tầm: Tập tranh và ảnh đẹp về trung thu

0

Tháng 8, sắp trung thu rồi nhỉ. Nhớ sao những ngày còn nhỏ cả xóm rước đèn phá cỗ quá.
Đành ngắm nhìn những hình ảnh sưu tầm về trung thu để nhớ về những ngày thơ ấu ấy.

TrungThu-01

TrungThu-02

TrungThu-03

TrungThu-04

TrungThu-05

TrungThu-06

TrungThu-07

TrungThu-08

TrungThu-09

TrungThu10

TrungThu-11

TrungThu-12

TrungThu-13

Share.
loading...